Edició Fotogràfica

EDICIÓ FOTOGRÀFICA

 

En Components Informàtics Cerdanyola som conscients de les necessitats dels professionals dedicats a la fotografia. Els nostres ordinadors professionals compten amb els últims processadors i les targetes gràfiques Nvidia GTS i Quadro més potents.
L'ordinador és la baula més important de tota la seva cadena creativa. No s'arrisqui amb ordinadors genèrics. Tenim una configuració per a cada usuari

 

esquema digital

 

baner logos edicion

APP Mòbil

qr cic 2